Oosterscheldehal en omgeving

De Oosterscheldehal is gebouwd op een kavel waarop al twee andere loodsen stonden, namelijk de Ooosterscheldeloods en de Brouwersloods. Van deze laatste twee loodsen ga ik later nog wel iets toevoegen. Voorlopig alleen even de Oosterscheldehal met een vloeroppervlak van ruim 2.5 ha en dan nog alleen maar een paar collages van foto's van de bouw.

Deze kavel maakt geen onderdeel uit van het Waterloopbos. Van de Oosterscheldehal en de overige gebouwen en loodsen is helemaal niets meer over.

Foto van de Oosterscheldehal (foto:Sipco Feenstra)

File not found

Plattegrond met afmetingen van de Oosterscheldehal

File not found

Foto's van de bouw van de Oosterscheldehal

File not found


Foto's van detail permanentiemodel M1001

File not found