Diashow van oude foto's

Uit de pionierstijd - woonboot op het Houtstek
Het eerste model - sluiting Braakman
Modelarbeider - M 395
Bezoek uit Nigeria - M 498
Stellen van een golfmachine - M 509
Meten van snelheden met Ott-molen - M 509
Waterstandsregistratieapparaat - M 526
Leuke bijvangst - M 581
Bouw model - M 626
Bouw Romijnstuw - M 626
Modelplaats bouwrijp maken - M 635
Sloehaven te Vlissingen - "De Schoone Waardin" - M 635
Haven van Beirouth, Libanon - M 794
Overzicht model M 863
Echolood - M 863
Uitwerken snelheidsmetingen door Abe Hoekstra - M 863
Bouw Oosterscheldemodel - M1000
Luchtfoto begin jaren 80
Wind- en stroomgoot begin jaren 60
Image Slider